Katalikų bendruomenė "Gyvieji akmenys"

 
 
 
 
Ketvirtasis mokymas (2 dalis). Robert ir Vicki de Hoxar