logotipas
naujienos Dievo armija


Kviečiame:

ATVIRAS DIEVO ŠLOVINIMO SUSIRINKIMAS
2016 m. gegužės 11 d. (antrasis mėnesio trečiadienis), 19.00 val
Kauno arkivyskupijos konferencijų salė, Papilio g. 5, Kaunas
Paskaitų ciklas: „Dogmų dovana" V tema: „Kodėl Marija ypatinga?"
Svečiuose Dr. Benas Ulevičius


Kviečiame:

ATSINAUJINIMO DIENOS VAIZDO IR GARSO ĮRAŠAI
Jau galite peržiūrėti Atsinaujinimo dienos „JĖZUS – TĖVO GAILESTINGUMO VEIDAS "
Vykusios 2016 m. sausio 31 d. (sekmadienį), Kaune, vaizdo įrašus ir išklausyti garso įrašus
Svečiuose Kun. Kęstutis Dvareckas (Vilniaus arkivyskupija) ir Dr. Vincentas Vobolevičius (Laisvosios visuomenės institutas)
Galerija – Vaizdo įrašai – Atsinaujinimo dienos – 2016 metai
Galerija – Garso įrašai – Atsinaujinimo diena. 2016 01 31

Programa (PDF)


Įvyko:

VIDINIO IŠGYDYMO PAMALDOS PALEMONE
2016 m. balandžio 22 d., Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės parapija
18.00 val. Šventos Mišios, 19.00 val. Šlovinimas, liudijimai, užtarimo malda
Svečiuose Katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys”


Įvyko:

ŠLOVINIMO NAKTIS KAUNE
2016 m. gegužės 20 d. (penktadienį) 19.00 val. šlovinimas Arkikatedroje bazilikoje
21.00 val. - 24.00 val. šlovinimas Kauno Arkivyskupijos jaunimo centre, Vilniaus g. 7
Daugiau informacijos info@kajc.lt


Įvyko:

SEKMINIŲ ŠVENTĖ
2016 m. gegužės 15 d. (sekmadienis), 14.00 - 20.00 val.
Gyvųjų akmenų rekolekcijų sodyba Raudondvaryje, Kauno r.
Programa 14.00 renkamės, 15.00 Šventos Mišios (Vysk. Kęstutis Kėvalas)
Šventosios Dvasios tunelis, 17.00 suneštinės vaišės,
18.00 šlovinimas, malda, paraginimo žodis, 19.00 Sekminių laužas

Kvietimas (JPG)      Žemėlapis (JPG)


Įvyko:

ATVIRAS DIEVO ŠLOVINIMO SUSIRINKIMAS
2016 m. gegužės 11 d. (antrasis mėnesio trečiadienis), 19.00 val
Kauno arkivyskupijos konferencijų salė, Papilio g. 5, Kaunas
Paskaitų ciklas: „Dogmų dovana" V tema: „Kodėl Marija ypatinga?"
Svečiuose Dr. Benas Ulevičius

Veliava