logotipas
naujienos Dievo armija


Kviečiame:

MALDOS IR ŠLOVINIMO VAKARAS
2018 m lapkričio 30d., 19 val.
Šv.Antano rūmų salėje (Vilniaus g. 6, Kretinga)
Meldžiamės už kunigus, kad jų širdys užsidegtų Tėvo meile
Šlovins ir melsis katalikų bendruomenė "Gyvieji akmenys"


Kviečiame:

KATECHUMENATO PROGRAMA
Nuo rugsėjo iki birželio mėnesio
Katalikų bažnyčios programa suaugusiems, skirta pasirengimui
priimti Krikšto, Sutvirtinimo, Pirmosios komunijos sakramentus,
ir pilnai įsijungti į Bažnyčios gyvenimą

Daugiau apie katechumenato programą rasite ČIA


Kviečiame:

JAUNŲJŲ MISIONIERIŲ GRUPELĖ (nuo spalio mėn.)
Pirmadieniais: 12-15 metų jaunimą nuo 16.30 val. iki 18.00 val.
Antradieniais: 9-11 metų vaikus nuo 16.00 val iki 17.30 val.
Katalikų bendruomenės "Gyvieji akmenys" raštinėje (Vilniaus g. 3, Kaunas).
Informacija ir registracija: dbaliuckaite@gmail.com; tel.: 868980788 (Diana)


Įvyko:

ATSINAUJINIMO DIENA
2018 m. spalio 21 d. (sekmadienis)
Vytauto Didžiojo universiteto Didžioji salė
Daukanto g. 28, Kaunas, 10.00-18.00 val.
Svečiuose: Ralph Martin (Renewal ministries, JAV), Artūras Lukaševičius (VDU KTF)

Programą (PDF) formatu rasite ČIA


Įvyko:

ATVIRAS DIEVO ŠLOVINIMO SUSIRINKIMAS
2018 m. rugsėjo 5 d. (pirmasis mėnesio trečiadienis), 19.00 val.
Kauno Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje
A. Jakšto g. 1, įėjimas iš Rotušės a.
Šventosios Mišios, naujo sezono pradžia
Svečiuose kun. A. Končius bei br. Mišelis (Tiberiada)


Įvyko:

ATVIRAS DIEVO ŠLOVINIMO SUSIRINKIMAS
2018 m. birželio 6 d. (pirmasis mėnesio trečiadienis), 19.00 val.
Kauno arkivyskupijos konferencijų salė, Papilio g. 5, Kaunas
PASKAITŲ CIKLAS: „Klausyti Dievo, kuris kalba” VI dalis
SEZONO UŽDARYMAS: šlovinimas, liudijimų suolelis, palaiminimo malda


Įvyko:

KRIKŠČIONIŠKA VAIKŲ VASAROS STOVYKLA „NUSIŠYPSOK MAN JĖZAU!” (7 – 12 m.)
2018 m. birželio 19 - 23 d., gyvenimas rekolekcijų namuose ir kareiviškose palapinėse
Gyvųjų akmenų rekolekcijų sodyba, Budrio g. 30, Raudondvaris, Kauno r.
Programoje malda, žaidimai, mokymai, žygis, talentų vakaras, teminiai užsiėmimai, laužas

Veliava