logotipas
naujienos Dievo armija


Kviečiame:

ATVIRAS DIEVO ŠLOVINIMO SUSIRINKIMAS
2017 m. lapkričio 8 d. (antrasis mėnesio trečiadienis), 19.00 val.
Kauno arkivyskupijos konferencijų salė, Papilio g. 5, Kaunas
Tema: Šeimos gyvenimo aktualijos


Kviečiame:

KATECHUMENATO PROGRAMA SUAUGUSIEMS (nuo rugsėjo 12 d.)
2017 m. nuo rugsėjo iki birželio (antradieniais), 19.00 – 20.30 val. III aukšte
Kauno arkivyskupijos konferencijų salė, Papilio g. 5, Kaunas
Programa skirta pasirengimui priimti Krikšto, Sutvirtinimo ir Pirmosios
Komunijos sakramentus ir pilnai įsijungti į Bažnyčios gyvenimą

Programa (PDF)


Įvyko:

ATSINAUJINIMO DIENA „ŠLOVINSIU KAIP DOVYDAS"
2017 m. spalio 15 d. (sekmadienis)
Vytauto Didžiojo universiteto Didžioji salė
Daukanto g. 28, Kaunas, 10.00-18.00 val.
Svečiuose: Kijevo žydų mesijinė bendruomenė KEMO (Ukraina)

Programa (PDF)


Įvyko:

ŠVENTINIS VAKARAS SUSITIKIMAS
2017 m. spalio 13 d. (penktadienis), 18.00 val.
Kauno arkivyskupijos konferencijų salė, Papilio g. 5, Kaunas
Svečiuose - Kijevo žydų mesijinė bendruomenė KEMO


Įvyko:

ATVIRAS DIEVO ŠLOVINIMO SUSIRINKIMAS
2017 m. spalio 4 d. (pirmasis mėnesio trečiadienis), 19.00 val.
Kauno arkivyskupijos konferencijų salė, Papilio g. 5, Kaunas
Tema: „Šeima ir Bažnyčios misija"
Svečiuose kun. Artūras Kazlauskas

Veliava