logotipas
naujienos Dievo armija


Kviečiame:

ATVIRAS DIEVO ŠLOVINIMO SUSIRINKIMAS
2016 m. gruodžio 7 d. (pirmasis mėnesio trečiadienis), 19.00 val.
Kauno arkivyskupijos konferencijų salė III aukštas, Papilio g. 5, Kaunas
Tema: Tema: „Kad ugnis liepsnotų!“
„Gyvųjų akmenų“ bendruomenės branduolio nariai: Rūta, Birutė, Ramunė ir Paulius


Kviečiame:

KATECHUMENATO PROGRAMA
2016 m. nuo rugsėjo iki birželio (antradieniais),
Jaunimui 17.00 val. (nuo spalio 4 d.), suaugusiems 19.00 val. (nuo rugsėjo 13 d.)
Kauno arkivyskupijos konferencijų salė, III aukštas Papilio g. 5, Kaunas
Programa skirta pasirengimui priimti Krikšto, Sutvirtinimo ir Pirmosios
Komunijos sakramentus ir pilnai įsijungti į Bažnyčios gyvenimą

Skrajutė (JPG)


Įvyko:

ATVIRAS DIEVO ŠLOVINIMO SUSIRINKIMAS
2016 m. lapkričio 2 d. (pirmasis mėnesio trečiadienis), 19.00 val.
Kauno arkivyskupijos konferencijų salė III aukštas, Papilio g. 5, Kaunas
Tema: „Šlovinsiu Viešpatį kol gyvensiu”
Svečiuose Arūnas Raudonius


Įvyko:

ŠEIMŲ MALDOS VAKARAS ŠILAINIUOSE
2016 m. spalio 22 d., Šv. Jono Pauliaus II parapija
18.00 val. Rožinio malda, 18:30val. Šventos Mišios
19:30val. Katechezė, užtarimo malda, agapė, adoracija
Svečiuose Katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys”


Įvyko:

ATSINAUJINIMO DIENA – 20 metų jubiliejus!
2016 m. spalio 16 d. (sekmadienis), VDU Didžioji salė
Daukanto g. 28, Kaunas, 10.00-18.00 val.
Tema: „Gyventi iš Dievo Gailestingumo“
Svečiuose Arkivysk. Sigitas Tamkevičius ir Dr. Benas Ulevičius

Programa (PDF)

Veliava