Katalikų bendruomenė "Gyvieji akmenys"

 
 
 
 
Bažnyčios, sudarytos iš pagonių, ryšys su Bažnyčia, sudaryta iš žydų. Prof. kun. Etienne Vetö