Katalikų bendruomenė "Gyvieji akmenys"

 
 
 
Mesijiniai žydai kaip mūsų eschatologinės vilties ženklas. Timothy Butlin